Mobiliteitsbeleid Hasselt: aflevering…

Hoe lang kan en mag schepen Schepers dit trial & error beleid nog verderzetten in naam van het stadsbestuur?

We lezen vandaag immers in HBvL: “Scheldpartijen schering en inslag: Hasseltse binnenstad verlaten via Diesterstraat op Thonissenlaan is frustrerend.”

Ons gemeenteraadslid Dirk Thoelen vroeg reeds in april aan schepen van mobiliteit Schepers om op korte termijn een aanpassing te doen aan dit nieuw gecreëerde conflictpunt. We zijn vandaag 6 maanden later en blijkt dat onze bezorgdheid nog steeds meer dan gegrond was.

Cd&v Hasselt maakt zich echt wel zorgen over alle mobiliteitsingrepen in onze mooie stad. We kunnen jammer genoeg niet anders dan deze ondoordachte ingrepen blijvend aan te klagen. Voor ons is het tijd voor verandering. Dit mobiliteitsbeleid is ondoordacht, te duur en te complex.
Neem rustig de tijd om onze vraag tijdens de gemeenteraad van april en de antwoorden van schepen Schepers eens te bekijken samen met zijn reactie in het artikel dat vandaag is gepubliceerd. Hoe lang kan en mag schepen Schepers dit beleid van trial & error nog verderzetten?