Het vorig stadsbestuur, met cd&v Hasselt aan het stuur, investeerde fenomenaal in het eigen gebouwenpatrimonium. Een geslaagde en duurzame lange termijnvisie blijkt nu waarvan het huidige bestuur de vruchten plukt.

Het nieuwe stadskantoor en de raadzaal is op energetisch vlak een toonbeeld van duurzaamheid met een jaarlijkse kostenbesparing van 100.000 euro t.o.v. de verouderde stadskantoren.

De vorige bestuursploeg bouwde het nieuwe stedelijke zwembad wat uiteraard ook een serieuze energiebesparing oplevert.

Een zelfde strategie werd, in samenspraak met de politie-en brandweerzone, gevolgd bij de bouw van een energiezuinige en functionele veiligheidssite aan de grote ring van Hasselt. Een derde keer een enorme besparing voor deze bestuursploeg op vlak van energie!

Tijdens de gemeenteraad van september zal cd&v Hasselt vragen naar concrete energiebesparende initiatieven, want daar blijft het in Hasselt toch zeer stil over. Wij vragen niet om te besparen op zuinige led kerstverlichting die warmte zal brengen in donkere en koude wintermaanden.

Cd&v Hasselt vraagt wel:
* Een verantwoorde uitschakeling van straatverlichting.
* Een graadje minder in de stedelijke gebouwen en sporthallen waar mogelijk.
* Een lokale communicatiecampagne over energiebesparing.

Cd&v Hasselt wil een verantwoord beleid, van en voor de Hasselaar, nu en voor de toekomst!