Stokrooie

#respect voor… je buurt
Stokrooie
Stokrooie
Stokrooie
Stokrooie

Onze cd&v Hasselt voorzitter, Koen Reekmans, ging op bezoek bij Rony Vanlee. Rony heeft een cd&v verleden en woont sinds heel wat jaren in het mooie Stokrooie.

Rony sprak met Koen over Stokrooie en zijn persoonlijk motivatie.

Koen: Rony, reeds 43 jaren wonende in Stokrooie, hoe voelt dat?
Rony: Als geboren Kermtenaar, toen vreemd, maar intussen al wel heel goed ingeburgerd.

Koen: Hoe moet ik mij Stokrooie voorstellen?

Rony: De geboorte en geschiedenis heb ik uiteraard niet meegemaakt, maar kan je het best terugvinden op Stokrooie – Wikipedia en Hasel denk ik. Voor de huidige actua kan je best een blik werpen op Welkom in Stokrooie – De officiële website van Stokrooie-Hasselt !  , aangevuld met Ge zijt van Stokrooie als … k

Koen: Wat kan cd&v Hasselt in de toekomst betekenen voor de Hasseltse wijken en meer specifiek Stokrooie?

Rony: Het behoud van onze eigenheid is natuurlijk een dooddoener, maar wel belangrijk. Het onderhouden van het “wijkgevoel” is belangrijk en niet alleen in Stokrooie.

Koen: Ja, en wat betekent dat concreet in Stokrooie?”

Rony: De ondersteuning van ons ontmoetingscentrum (oc-stokrode.be) en de talrijke activiteiten daarrond, aandacht voor Natuurgebied Groene Delle en onze school Campus De Startlijn

Koen: En kan je tijdens een wandeling of fietstochtje ook ergens terecht voor een natje en een droogje?

Rony: Natuurlijk.  B52 k , Het Krom Ven, The Jail, allemaal typische dorpscafés. We hebben zelfs 3 B&B’s : (bnbbabbita.be) , ’t Goed Leven k , Zummerheem,.”

Koen: Maar waarom kon ik terug opnieuw bij u terecht als lid van cd&v?

Rony: Inderdaad, velen zullen zich die bedenking maken. Ik heb mij jaren ingezet voor cd&v met als bekendste exploot onze wereldberoemde “bosprotterstocht”, Halloween avant la lettre, maar ook hulp aan talrijke campagnes.”

Koen: Waarom dan nu terug naar de roots?

Rony: Ik heb na jaren nog eens een lijstje gemaakt waarom wel, waarom niet de ene of andere partij. Ik kwam iedere keer terug bij cd&v, met als belangrijkste eindconclusie die nu terug te vinden is in onze slogan : “RESPECT”. Dat is wat de talrijke verenigingen en organisaties die cd&v door de jaren heen uit de grond hebben gestampt tezamen met de talrijke vrijwilligers die er werken verdienen.

Koen: Jij denkt aan?”

Rony: CM, KAV, KWB, KLJ, KSA, … eigenlijk teveel om op te noemen.

Koen: Tot slot, nog een boodschap?

Rony: We kunnen wel zoveel als mogelijk afgeven op politici. Ik heb daar persoonlijk 2 replieken voor. De politici zijn enerzijds een spiegelbeeld van hun kiezers en stel je anderzijds voor dat er niemand nog in de politiek wil en opschuiven naar de landen waar anderen dan de politiek het land runnen. Is het daar beter?

Koen: Bedankt Rony.”

Stokrooie

In het feodale tijdperk maakte Stokrooie deel uit van het Land van Vogelsanck. In Kuringen bestond een kapel die afhankelijk was van de parochie van Kuringen. Het patronaatsrecht berustte bij de Heren van Vogelsanck en het tiendrecht vanaf 1218 bij de Abdij van Herkenrode. In 1846 werd Stokrooie een zelfstandige parochie.

In hetzelfde jaar werd Stokrooie ook een zelfstandige gemeente, die in 1971 bij Kuringen werd gevoegd. In 1977 werd Stokrooie een deelgemeente van Hasselt.

De aanleg van het Albertkanaal (1930-1939), direct ten noorden van de kom, was een ingrijpende gebeurtenis, onder meer leidend tot de aanleg van nieuwe wegen en een drastische verandering van het stratenpatroon. Op een enkele vakwerkboerderij na, werd de oorspronkelijke bebouwing vrijwel geheel vervangen door nieuwbouw.

Je contactpersoon

Bezienswaardigheden

  • De Sint-Amanduskerk is een neoclassicistisch bouwwerk uit 1853.
  • In de Sint-Amandskerk bevinden zich vier van de acht monumentale schilderijen, afkomstig uit de Abdij van Herkenrode, De deugdzame vrouwen van de beroemde Luikse renaissancekunstenaar Lambert Lombard, uit de 16de eeuw. Zij behoren tot de topstukken opgenomen in de lijst van het beschermde culturele erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. De vier andere bevinden zich in het museum Grand Curtius in Luik.
  • Aan Kuilbergstraat 1 bevindt zich het Olmenhof van 1743, een voormalige abdijhoeve van Herkenrode.
  • Aan Olmenbosstraat 25 bevindt zich een 1,5 ha groot lavendelveld. Dit project werd gestart in 2001 en omvat naast het lavendelveld ook diverse tuinen. Er worden in de hoeve lavendelproducten vervaardigd en verkocht.
  • Aan de Beuzestraat in het westen van de deelgemeente bevinden zich de Romantische tuinen van Dina Deferm.
 
Brug bij Stokrooie

Wil je meewerken aan deze pagina?