Als elke vrijwilliger een ster kreeg, dan werd het nooit meer donker…

Van 27 februari tot 7 maart is het de 35ste Week van de Vrijwilliger. CD&V Hasselt koestert Hasseltse verenigingen en meer nog hun vele vrijwilligers omdat ze warmte en zuurstof geven aan de samenleving en lanceert daarom een actie om hen tijdens de Week van de Vrijwilliger te bedanken voor 365 dagen vol inzet en gedrevenheid.

Koen Reekmans, voorzitter van CD&V Hasselt: “Het zijn de vrijwilligers en verenigingen die waken over de ziel van onze stad en ze op ontelbare manieren versterken. Naast de waardevolle steun die zij geven aan anderen, betekent vrijwilligerswerk ook voor de vrijwilliger zelf vaak heel veel. Tijdens de verschillende lockdown-maatregelen was er weinig aandacht voor het welzijn van deze vrijwilligers. De activiteiten die zij ondersteunden, vielen plotseling weg en zijn momenteel slechts gedeeltelijk of nog niet opgestart en dat zorgt nog steeds voor een leemte. En bij het vrijwilligerswerk dat wel nog toegestaan is, verdwijnt door corona vaak het ongedwongen karakter. Nochtans is ook vandaag vrijwilligersinzet meer dan ooit belangrijk, denk maar aan de duizenden mensen die zich in Limburg kandidaat stelden om te vrijwilligen in het vaccinatiecentrum. Hoewel hun inzet onbetaalbaar is, betreuren we het dat de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum in Hasselt niet de dagvergoeding zullen krijgen zoals in 13 andere Limburgse vaccinatiecentra; het zou een mooie blijk van waardering zijn.”

Karolien Mondelaers, fractieleider van CD&V Hasselt: “Wij vragen met deze actie dat het stadsbestuur de nodige aandacht en blijvende ondersteuning geeft voor de vrijwilligers en verenigingen die kreunen onder de huidige situatie en niet meteen een perspectief op beterschap hebben. We zijn tevreden dat het stadsbestuur een deel van de Vlaamse coronamiddelen die ze ontving, doorstortte naar de verenigingen, maar krijgen signalen van de verenigingen dat de communicatie daarover nog veel duidelijker en transparanter kan. CD&V Hasselt zal daarom blijven waken over de inzet van deze middelen en tijdig aan de alarmbel trekken, net zoals ons aankaarten en opvolgen van de noodkreet van de ontmoetingscentra die aanvankelijk niet door ons lokaal bestuur werd opgepikt. Uit appreciatie voor wat ze doen, steekt CD&V Hasselt met haar actie vrijwilligers dan ook graag een hart onder de riem. En in één beweging vraagt ze het stadsbestuur om vrijwilligers en verenigingen niet te vergeten en kort op de bal in te spelen op de diverse noden. ”

CD&V Hasselt zal komende week 3 acties opzetten om Hasseltse vrijwilligers onder de aandacht te brengen en te bedanken:
1) Onze bestuurs- en raadsleden verspreiden flyers (zie bijlage) aan de vrijwilligers actief in hun netwerk. Wij zullen zoveel mogelijk Hasseltse vrijwilligers een flyer bezorgen in hun brievenbus en zullen een aantal vrijwilligers persoonlijk een stoepbezoek brengen. Wij beseffen niet iedere vrijwilliger te kennen, maar willen er toch zoveel mogelijk bereiken om hen te bedanken.
2) Onze raadsleden zullen 10 vrijwilligers een lokaal geschenkje gaan aanbieden als dank voor hun vrijwillige inzet. Het verhaal achter deze vrijwilliger zal gedeeld worden op onze sociale media en onze website en staat symbool voor de inzet van iedere Hasseltse vrijwilliger. Met dit lokaal geschenk steunen we ook graag de lokale handelaar.
3) Jong CD&V Hasselt zal een lokale fruitmand brengen naar een rusthuis om de aanwezige vrijwilligers te bedanken.
#weekvandevrijwilliger #cdenvhasselt #kooplokaal