06 december 2023

Ondersteuning Homie vzw

Minister Benjamin Dalle investeert 1,4 miljoen euro in experimenteel jeugdwerk. 25 experimentele projecten in het jeugdwerk krijgen in 2024 bijkomende ondersteuning.
CD&V Hasselt is blij dat er ook in 2024 geïnvesteerd wordt in Homie vzw met een bedrag van 51.000 euro.
“Vzw Homie creëert opvang en ondersteuning voor jongvolwassen dak- en thuislozen tussen de 18 en 25 jaar. Via caravans, opvanghuizen en burgergezinnen bieden we jongeren een dak boven het hoofd (ongeveer 3 maanden) en individuele ondersteuning op diverse levensdomeinen, met als focus: het vinden van een veilige woonsituatie. Naast opvang zet vzw Homie zeer actief in op het recht op vrije tijd van deze doelgroep door samen met de jongeren activiteiten te organiseren via inloophuis Osso, zodat zij alle kansen krijgen om zich te ontplooien en maximaal mee participeren aan onze samenleving.”