#respect voor …

Betaalbaar wonen in een groene, veilige en aangename Hasseltse omgeving.

Betaalbaar wonen in een groene aangename Hasseltse omgeving

Het streven naar betaalbaar wonen in een groene omgeving is een lovenswaardig doel dat de kwaliteit van leven voor veel mensen kan verbeteren. Hier zijn onze benaderingen en beleidsmaatregelen die kunnen helpen om dit doel te bereiken:

Betaalbare huisvestingprogramma’s:
Overheden kunnen programma’s opzetten om betaalbare huisvesting te bevorderen. Dit kan onder meer het bouwen van sociale huisvesting, het bieden van subsidies of belastingvoordelen aan ontwikkelaars die betaalbare woningen bouwen, en het implementeren van huurcontrolemechanismen om huurprijzen binnen betaalbare grenzen te houden.


Groene stadsplanning:
Stadsplanning moet gericht zijn op het behouden en vergroten van groene ruimtes binnen steden. Dit kan onder meer parken, gemeenschappelijke tuinen en groene woonwijken omvatten. Groene ruimtes dragen bij aan een gezondere en aangenamere leefomgeving.
Goed openbaar vervoer: Efficiënt openbaar vervoer kan de noodzaak van auto’s verminderen en de toegang tot betaalbare huisvesting in groene buitenwijken vergemakkelijken. Investeren in openbaar vervoerinfrastructuur kan de levenskwaliteit van mensen verbeteren.


Subsidies en financiële prikkels:
Overheden kunnen subsidies of financiële prikkels bieden aan huiseigenaren en ontwikkelaars die groene technologieën en duurzaamheidspraktijken in hun woningen en gebouwen opnemen. Dit kan helpen de kosten van groenere woningen te verlagen.
Publiek-privaat partnerschap: Samenwerking tussen de publieke en private sector kan helpen bij het stimuleren van investeringen in betaalbare groene huisvesting. Publiek-privaat partnerschap kan financiering, expertise en middelen bundelen om groene woonprojecten te realiseren.


Onderwijs en bewustwording:
Het is belangrijk om bewoners bewust te maken van de voordelen van groen wonen en hoe ze milieuvriendelijke praktijken kunnen implementeren. Dit kan worden bereikt door middel van campagnes, workshops en educatieve programma’s.


Ruimtelijke ordening:
Zorgvuldige ruimtelijke ordening kan helpen bij het behouden van groene ruimtes en het plannen van betaalbare woonwijken in de buurt van groene gebieden. Het doel is om een evenwicht te vinden tussen stedelijke ontwikkeling en het behoud van natuurlijke omgevingen.

Het is belangrijk dat overheden, gemeenschappen en de private sector samenwerken om betaalbaar wonen in een groene omgeving te bevorderen. Dit zal niet alleen de levenskwaliteit verbeteren, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst voor iedereen.Logo cd&v Hasselt
Heb je zelf iets te melden of wil je uitgenodigd worden voor 1 van onze brainstorm sessies?