#Respect voor …Iedereen telt mee

Iedereen Hasselaar ook die van Spalbeek

We staan voor het belang van inclusie, respect en gelijke kansen voor alle leeftijden, gezondheidstoestanden en sociaaleconomische achtergronden in Hasselt.
Dit is een lovenswaardige boodschap, en het streven naar een inclusieve en respectvolle samenleving is een cruciale stap naar een positieve toekomst voor de stad.

Onderwijs:
Zorg voor toegankelijk en kwalitatief onderwijs voor jongeren en volwassenen, ongeacht hun achtergrond. Investeer in levenslang leren om mensen de kans te geven hun vaardigheden en kennis te blijven ontwikkelen.

Gezondheidszorg:
Zorg voor betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor alle inwoners, inclusief degenen die ziek zijn of ouder worden. Ondersteun initiatieven voor preventie en gezondheidspromotie.

Armoedebestrijding:
Ontwikkel programma’s en beleid gericht op het verminderen van armoede en het vergroten van economische kansen voor kwetsbare groepen. Dit kan onder meer betrekking hebben op huisvesting, werkgelegenheid en sociale dienstverlening.

Culturele en sociale evenementen:
Organiseer evenementen en activiteiten die inclusie en respect bevorderen en waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden kunnen deelnemen.

Samenwerking:
Werk samen met maatschappelijke organisaties, lokale bedrijven en individuen om gezamenlijke inspanningen te ondersteunen die gericht zijn op inclusie, respect en gelijke kansen.

Diversiteitsbeleid:
Stel een actief diversiteitsbeleid op en implementeer dit binnen de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen wordt vertegenwoordigd en gehoord.
Het is belangrijk om te begrijpen dat het bevorderen van inclusie en respect een voortdurende inspanning is die de betrokkenheid van de hele gemeenschap vereist.
Door gezamenlijk te werken aan deze doelen, kan cd&v Hasselt een toekomst creëren waarin alle inwoners zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, ongeacht hun leeftijd, gezondheid of sociaaleconomische status.

Logo cd&v Hasselt