#Respect voor … 

Een veilig en bereikbaar Hasselt.

Een veilig en bereikbaar Hasselt

Hoe maken en houden we Hasselt en onze verschillende wijken veilig en bereikbaar?

Verbetering van het openbaar vervoer:
Investeer in een efficiënt en uitgebreid openbaar vervoersysteem, zoals bussen, trams en treinen, om de mobiliteit binnen en naar Hasselt te verbeteren. Dit kan congestie verminderen en de stad toegankelijker maken.

Fietsvriendelijke infrastructuur:
Creëer veilige fietspaden en fietsstallingen om het fietsen in de stad te stimuleren. Dit kan de verkeersdruk verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren.

Voetgangerszones:
Ontwikkel voetgangersvriendelijke gebieden in het stadscentrum om de veiligheid van voetgangers te verbeteren en de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten.

Verkeersveiligheid: Implementeer verkeersmaatregelen zoals snelheidsbeperkingen, verkeerslichten en zebrapaden om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen.

Parkeermogelijkheden:
Zorg voor voldoende parkeergelegenheid en een efficiënt parkeerbeheer om automobilisten aan te moedigen de stad te bezoeken.

Duurzaamheid:
Stimuleer het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen, zoals elektrische voertuigen, en bevorder duurzame mobiliteitsopties zoals carpooling en deelauto’s.

Stadsplanning:
Werk aan een geïntegreerde stadsplanning die de bereikbaarheid en veiligheid van de stad bevordert. Dit kan onder meer betrekking hebben op de inrichting van straten, de locatie van winkels en voorzieningen, en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Communicatie en betrokkenheid:
Betrek de gemeenschap bij het ontwikkelen van plannen en maatregelen om Hasselt veiliger en beter bereikbaar te maken. Goede communicatie en participatie kunnen bijdragen aan succesvolle initiatieven.
Het is belangrijk dat de stad Hasselt en de lokale autoriteiten samenwerken en investeren in maatregelen die de veiligheid en bereikbaarheid van de stad verbeteren om zo de levenskwaliteit voor alle bewoners en bezoekers te vergroten.

Logo cd&v Hasselt