CD&V Hasselt is verheugd om, via de (sociale) media, te vernemen dat enkele van onze maatschappelijk relevante vragen opgenomen worden door het stadsbestuur. Onze woorden in de gemeenteraad leiden dus effectief tot daden. Onze mening is dat de toekomst van Hasselt te belangrijk is om ze te laten verdrinken in een onbenullig spel tussen meerderheid en oppositie. Samen met de Hasselaar oplossingen aanreiken is ook in 2021 de ambitie van CD&V Hasselt.

1. Ondersteuning ontmoetingscentra:
Onze fractie trok in november aan de alarmbel betreffende de financiële impact van Covid-19 op de Hasseltse ontmoetingscentra. Schepen Lies Jans was haar niet bewust van deze nood en beloofde een nieuwe bevraging. Ondertussen bevestigt de schepen dat er geld wordt vrijgemaakt voor de centra. Wij zijn tevreden om te vernemen in de sociale media dat onze vraag behartigd wordt en hoopt dat de ontmoetingscentra, die dreigden vergeten te worden, ook na Corona hun werk kunnen voortzetten.

2. Opvolging bibliotheek Kuringen & bibtruck:
Schepen Habib El Ouakili vroeg ons op dinsdag 15/12 in de gemeenteraad, n.a.v. onze opvolgingsvraag betreffende de plannen voor de bib in Kuringen, geduld te hebben. Op vrijdag 18/12 geeft de schepen, samen met de burgemeester, een persconferentie betreffende de plannen. Wij zijn blij om eindelijk wat inzicht te krijgen over de toekomstplannen, ook al kon dit blijkbaar enkele dagen ervoor niet in de gemeenteraad. Uiteraard volgt onze fractie dit dossier verder kort op.

3. Zorgparkeren:
Tijdens de gemeenteraad van november vroeg onze fractie de invoering van het principe zorgparkeren. Hierbij stelt de bewoner zijn oprit ter beschikking van de zorgverlener. De ochtend van de gemeenteraad lazen wij reeds in HBvL dat de invoering op de planning stond. Wij zijn blij dat onze vraag geleid heeft tot de versnelde uitvoering.

Wij wensen alle Hasselaren zalige feestdagen en alvast een gezond en veerkrachtig 2021.