Hasselt en Kortesem

21 november 2023

Fusie Hasselt-Kortessem

21/11/2023 – We schrijven geschiedenis met de goedkeuring van de fusie Hasselt-Kortessem.

Op de gemeenteraden van Hasselt en Kortessem heeft een meerderheid van de gemeenteraadsleden de fusie van de twee gemeenten goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2025 zal Kortessem een deelgemeente worden van Hasselt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zullen er daarom gemeenschappelijke lijsten worden ingediend. cd&v Hasselt heeft de fusie mee goedgekeurd.

We delen ook graag beknopt onze argumentatie die we afgelopen maanden ook gedeeld hebben in de verschillende open partijraden van onze afdeling.

Het wordt steeds moeilijker voor zowel kleinere gemeenten als grote steden om te overleven en slagkracht te hebben. We hadden gehoopt dat de burgemeester van Hasselt zijn partijgenoten in de buurt had kunnen overtuigen en we naar een model van districten konden verschuiven. Wat niet is kan zeker nog komen. cd&v zat echter mee aan de ontwerptafel van deze fusie en we staan daar als afdeling nog steeds achter.

We zien deze eerste fusie dan ook als een tussenstap en niet als eindpunt. Omdat het dossier decentralisatie in zich draagt en de mensen omarmt, zijn we voorstander. We dragen onze deelgemeenten een warm hart toe en de nabijheid bij elke burger in de wijk zit in ons DNA. Onze leden zijn trotse ambassadeurs die zetelen in diverse overlegorganen in de Hasseltse wijken, tal van verenigingen en raden van bestuur. 

We mogen ook de meerwaarde die Kortessem aan Hasselt zal bieden, zeker niet vergeten. We juichen de fusie van harte toe en zien dan ook alle voordelen die het kan bieden. Een tussenstap naar meer. cd&v Hasselt en Kortessem zijn reeds enige tijd in gesprek en zullen in 2024 nauwer gaan samenwerken, leren van elkaar en integreren tot één sterke afdeling met sterke gezichten en ambassadeurs. 

Heb je nog vragen betreffende de fusie kan je uiteraard steeds bij ons terecht.

Tot slot houden we ons eraan om alle inwoners van Kortessem, Vliermaalroot, Guigoven, Wintershoven, Vliermaal en Zammelen hartelijk welkom te heten in Hasselt.