De ontmoetingscentra zijn het hart van onze dorpen en stadswijken. Verenigingen maken hier dankbaar gebruik van voor hun activiteiten. Door het corona virus is er een zware impact op hun inkomsten en staat het water bij velen al aan hun lippen.
Gemeenteraadslid Peter Liefsoens heeft schepen Jans hierover bevraagd in de gemeenteraad. “Wat gaat het stadsbestuur doen om de ontmoetingscentra EN de verenigingen te ondersteunen?” De schepen geeft aan zelf nog geen noodsignalen te hebben ontvangen van de centra maar gaat wel een nieuwe bevraging doen. Ze kan dan ook vandaag nog geen concreet antwoord geven. Door de nieuwe bevraging zullen de noden hopelijk duidelijk zijn en neemt het bestuur de nodige acties ter ondersteuning.
CD&V Hasselt verwacht dat extra ondersteuning voor OC’s en verenigingen bovenaan de agenda komt bij het stadsbestuur, zeker nu er een nieuwe periode van inactiviteit gestart is.

Kijk hier naar de samenvatting van de vraag van Peter Liefsoens.