Maryam Jamshid

We lezen in HBvL dat Hasselt toegankelijkheidsadvies op maat en aan huis zal geven bij senioren en mensen met een beperkte mobiliteit.

Uiteraard vindt cd&v Hasselt dit een goed initiatief, maar het artikel geeft niet alle informatie mee. Het toegankelijkheidsadvies kost de aanvrager 50 euro en kan slechts eenmaal per gezin aangevraagd worden.

Ons gemeenteraadslid Maryam Jamshid vroeg voor cd&v Hasselt tijdens de gemeenteraad de aanpassing van het reglement om:
* Vrijstelling van de kostprijs (50 euro) te krijgen voor inwoners met OCMW steun.
* De mogelijkheid om een 2de advies toe te voegen bij een gewijzigde situatie.

Bevoegd schepen Dymfna Meynen (N-VA) wenste spijtig genoeg geen aanpassing te doen waardoor wij ons dan ook onthouden hebben tijdens de stemming op de gemeenteraad.

Bekijk zeker hierbij de tussenkomst van ons gemeenteraadslid Maryam Jamshid.

Lees hier het artikel in HBvL: