Karolien Mondelaers

Hasselt is een grote voorstander van veilige wegen met aandacht voor de vele zwakke weggebruikers. We kunnen ons echter niet vinden in het visieloze, ondoordachte en voor ons falende mobiliteitsbeleid van de huidige Hasseltse bestuursploeg.