Verkeersveiligheid is voor cd&v Hasselt een absolute prioriteit.

Elk jaar grijpen we de start van het nieuwe schooljaar aan om een affichecampagne op te zetten: ‘Veilig & Vlot terug naar school’. Op die manier willen we de Hasselaar bewust maken en aansporen extra voorzichtig te zijn in het verkeer.

We roepen iedereen op om de boodschap extra kracht bij te zetten, de affiche aan te vragen (voorzitter@cdenvhasselt.be) en op te hangen. De Hasselaar die een affiche heeft uithangen kan hier ook een leuke prijs mee winnen. De Hasseltse straten zijn van en voor de Hasselaar dus roepen we het stadsbestuur op om actief aan de bewoners te vragen welke de gevaarlijke punten in de buurt zijn en welke de juiste ondersteunende acties zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. En daarom….

Pomp en smeer’m actie in de Hasseltse wijk Tuilt.
Cd&v Hasselt wil alle kinderen die met de fiets naar school gaan een symbolische high five geven. Op dinsdag 30 augustus zullen we tussen 17u-19u samen met fietsenmaker Equipe Filip tijdens de openklasdag van SBS Tuilt aan de schoolpoort de fietsbanden oppompen, de kettingen smeren… en aan de kinderen een gezond stuk Hasselts fruit uitdelen. We roepen dan ook de kinderen op om met de fiets naar hun openklasdag te komen. De Tuiltenaar is vragende partij voor een verkeersanalyse, zeker na de afsluiting van de Beyenstraat enkele jaren geleden. Deze actie heeft immers gevolgen voor de omliggende smallere straten. Tijdens onze pomp & smeer’m actie gaan we actief de Tuiltenaar vragen welke acties dienen te gebeuren om de schoolomgeving en Tuilt in zijn geheel verkeersveiliger te maken. We bieden iedereen uiteraard ook een raamaffiche aan.

Online actie verkeersveiligheid
Post voor 10 september op onze facebookpagina een foto van je (klein)kind klaar om naar school te fietsen of te wandelen en ontvang een verkeersveilig gadget.

Het aantal verkeersongevallen terugdringen en streven naar een betere verkeersveiligheid daar moeten we met z’n allen werk van maken.

#koningfiets #veiligenvlotterugnaarschool #cdenvhasselt