Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger stuurde onze afdeling een persbericht. Wij hekelden daarin de beslissing om de vrijwilligers in het vaccinatiecentrum van Hasselt niet te vergoeden ondanks dat de Vlaamse overheid hiervoor middelen voorziet.

Koen Reekmans, voorzitter van CD&V Hasselt: “Het zijn de vrijwilligers en verenigingen die waken over de ziel van onze stad en ze op ontelbare manieren versterken. Naast de waardevolle steun die zij geven aan anderen, betekent vrijwilligerswerk ook voor de vrijwilliger zelf vaak heel veel. Tijdens de verschillende lockdown-maatregelen was er weinig aandacht voor het welzijn van deze vrijwilligers. De activiteiten die zij ondersteunden, vielen plotseling weg en zijn momenteel slechts gedeeltelijk of nog niet opgestart en dat zorgt nog steeds voor een leemte.

En bij het vrijwilligerswerk dat wel nog toegestaan is, verdwijnt door corona vaak het ongedwongen karakter. Nochtans is ook vandaag vrijwilligersinzet meer dan ooit belangrijk, denk maar aan de duizenden mensen die zich in Limburg kandidaat stelden om te vrijwilligen in het vaccinatiecentrum. Hoewel hun inzet onbetaalbaar is, betreuren we het dat de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum in Hasselt niet de dagvergoeding zullen krijgen zoals in 13 andere Limburgse vaccinatiecentra; het zou een mooie blijk van waardering zijn.”

Lees hier het artikel in HBvL 01 maart 2021