Karolien Mondelaers

Motie/voorstel tot beslissing op de gemeenteraad van de cd&v fractie om in deze eindejaarsperiode digitaal aangekochte Hasseltbonnen vrij te stellen van de verplichte €7 kosten voor aangetekende zendingen en voorstel om échte digitalisering Hasseltbon versneld uit te rollen.

Fractieleider Karolien Mondelaers: “De Hasseltbon is al jaren een krachtig instrument om de lokale economie en ondernemer te ondersteunen. En zeker nu op economisch vlak veel handelaars moeite hebben om het hoofd boven water te houden, is elke actie om hen te ondersteunen een stap in de goede richting. Lokale handelaars brengen immers niet enkel beleving en invulling in de binnenstad en in de deelgemeenten, haast altijd zijn ze ook werkgever en op hun beurt weer klant bij andere bedrijven.”

In september 2020 al werd op de gemeenteraad het traject goedgekeurd om de Hasseltbon te digitaliseren. In concreto ging het toen om een eerste stap in dat proces waarbij de mogelijkheid gecreëerd werd om de papieren bonnen ook online aan te kopen waarna ze bij de dienst toerisme afgehaald of als aangetekende zending verstuurd werden. Omdat het eind 2020, in volle coronaperiode, barre tijden waren voor lokale handelaars, werd toen unaniem beslist tijdelijk de aangetekende verzendingskost van €7 niet aan te rekenen en zo de bon als eindejaarsgeschenk extra te promoten.

Intussen zijn we twee jaar verder en zijn het opnieuw economisch barre tijden. “Voor cd&v Hasselt is het overleven van lokale ondernemers, zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten, nog steeds een prioriteit.”, aldus Mondelaers.

“De fractie van cd&v Hasselt stelt in deze motie voor om ook de komende eindejaarsperiode de kosten van het aangetekend verzenden van online aangekochte Hasseltbonnen, net zoals in 2020, niet door te rekenen met het oog op het creëren van een extra stimulans om de lokale handel en horeca te ondersteunen.

Voorzitter cd&v Hasselt Koen Reekmans vult aan: “Bovendien zijn wij er van overtuigd dat het een extra troef zou zijn als er, naast de papieren versie van de Hasseltbon, ook een echte digitale versie ontwikkeld zou worden, bvb. met een QR-code, waarbij men onmiddellijk de bon via mail kan ontvangen. In het traject dat in september 2020 werd voorgesteld, was dat nog toekomstmuziek en gaf men zich zelfs tot 2025 om dat te realiseren. Intussen zien we in andere steden en gemeenten zoals Leuven dat die mogelijkheid daar ingevoerd werd en ook z’n vruchten afwerpt. Bijgevolg vraagt cd&v Hasselt eveneens om die stap in het digitaliseringsproces op korte termijn, in de eerste helft van 2023, in de praktijk uit te rollen.”

 Lees hier artikel van HBvL