Persbericht CD&V Hasselt

CD&V Hasselt pleit voor meer toegankelijke bushaltes in Hasselt.

Zorgen voor een toegankelijke stad is voor CD&V Hasselt een belangrijk beleidsdomein.

Sinds kort biedt Vlaanderen lokale besturen ondersteuning in kader van het Masterplan “Toegankelijke haltes”. Hierbij kan stad Hasselt zich engageren om op een proactieve manier de doelstellingen van het Masterplan Toegankelijkheid te realiseren en bij elke investering in het openbaar domein een toegankelijkheidstoets te doen.

CD&V roept het stadsbestuur op om actief deel te nemen aan de bijhorende projectoproep waarmee bushaltes toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Koen Reekmans, voorzitter van CD&V Hasselt: “Dit Masterplan heeft onze afdeling ertoe aangezet om de situatie in Hasselt te onderzoeken.

De cijfers, aangeleverd door vervoersmaatschappij De Lijn, laten duidelijk zien dat het op dat vlak in Hasselt nog veel beter kan:

71% oftewel 394 van de 552 Hasseltse bushaltes, zijn gelegen langs gemeentelijke wegen met als gevolg dat de stad Hasselt hier zelf voor verantwoordelijk is als wegbeheerder.
Van deze 394 haltes is slechts 16% geschikt voor gebruikers met een motorische beperking. Zelfs met assistentie is hooguit 33% van de haltes toegankelijk. Het is voor rolstoelgebruikers of anderen die slecht te been zijn dus nog steeds een hele opgave om het openbaar vervoer te gebruiken in onze stad en zijn deelgemeenten. En datzelfde geldt uiteraard ook voor gebruikers van het openbaar vervoer die met een kinderwagen e.d. op stap zijn.
In december 2020 bewees het programma “Factcheckers” op Eén dat de situatie vaak bedroevend is.

Daarnaast moeten haltes uiteraard bij voorkeur ook toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Slechts 12% van de door Hasselt beheerde haltes zijn aangepast met bijvoorbeeld tactiele geleiding voor mensen met een visuele beperking.
Zeer opvallend in Hasselt is ook dat het vooral de deelgemeentes zijn die slecht bedeeld zijn met toegankelijke haltes. Zo zie je dat er onder andere in Godsheide, Tuilt, Kermt en Rapertingen geen enkele halte is waar mensen met een motorische beperking zelfstandig de bus kunnen nemen.

Tot slot stelden ervaringsdeskundigen KVG vast dat een aantal haltes die wel geschikt zijn, niet veilig zijn voor de gebruikers. Zo zijn er haltes waar kruisingen met andere weggebruikers de situatie alsnog onveilig maken.”

 

Tom Cox, gemeenteraadslid Hasselt: “Met deze cijfers voor ogen, heeft CD&V Hasselt het thema aangekaart in de gemeenteraad van 27 april.

In het Vlaamse regeerakkoord staat de ambitie ingeschreven om een ‘Masterplan toegankelijkheid’ op te maken en uit te voeren. Dat Masterplan heeft nu vorm gekregen en de projectoproep om middelen ter beschikking te stellen om bushaltes langs gemeentelijke wegen toegankelijk te maken,  kadert hierin. Gemeentebesturen die in 2021 één of een aantal bushaltes van het kernnet of aanvullend net toegankelijk willen maken, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. De Vlaamse regering trekt hiervoor een budget van 1,8 miljoen euro uit waarmee 350 haltes kunnen worden aangepakt aan een forfaitaire subsidie van 5000 euro per halte.

Als fractie willen wij de bestuursploeg in Hasselt oproepen om het charter te ondertekenen en in te gaan op de projectoproep. Enkele jaren geleden al tekende Hasselt het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’. Nu is er dit nieuwe charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’. Met dit charter kan de stad haar ambitie echt uitspreken om te werken aan een basisbereikbaarheid voor iedereen: jong en oud, onder alle omstandigheden, met of zonder beperking.

Schepen Schepers heeft in zijn antwoord op mijn vraag tijdens de gemeenteraad aangegeven dat dienst mobiliteit het charter en de projectoproep verder zal onderzoeken. Hopelijk geeft onze schepen hier voldoende prioriteit aan, want het gaat hier over een “first come first serve” principe.

Wij geven hierbij duidelijk te kennen dat voor CD&V Hasselt een inclusieve mobiliteit een belangrijk beleidsdomein is. Hasselt dient als hoofdstad van Limburg koploper te zijn in toegankelijkheid van mensen met een beperking.”

Wenst u meer informatie over onze standpunten kan u ons steeds bereiken.